Werkwijze interesse in hond

Herplaatsing honden in Nederland

HHIN zet zich in voor Nederlandse honden die wegens omstandigheden niet langer meer op het huidige adres kunnen blijven. De honden verblijven, in de tijd dat er gezocht wordt naar een nieuw adres, bij de eigenaren thuis. Door de honden direct op een nieuw adres te plaatsen, zonder tussenkomst van een asiel of opvang, voorkomen we een hoop leed bij de honden. 

Deze manier van herplaatsen wordt door zowel oud- als nieuwe eigenaar als prettig en vertrouwd ervaren.

Naast deze werkzaamheden richtten we ons ook op het begeleiden en adviseren van mensen die op zoek zijn naar een hond.

 

 PDTE Logo 2014 AM CMYK 
De oprichter van de site HHIN is aangesloten bij de PDTE.
Meer informatie hierover vindt u op de volgende pagina: Klik hier